Oferuję usługi w zakresie:

  • Aranżacji oryginalnej, w której zachowanych zostaje tylko kilka parametrów aranżowanego utworu (np. melodia, harmonia), zaś pozostałe ulegają diametralnej zmianie (styl, instrumentacja, forma),
  • Instrumentacji, która polega na opracowaniu istniejącej już aranżacji na większy skład instrumentalny,
  • Transkrypcji, która polega na opracowaniu istniejącej już aranżacji na mniejszy skład instrumentalny lub opracowaniu partii solowej na inny instrument,
  • Spisywania nut z nagrania, od 1 do 3 głosów, w przypadku większej ilości staje się aranżacją,
  • Przepisywania nut, np. w celu uzyskania głosów do istniejącej partytury lub dokonania transkrypcji,
  • Podkładów elektronicznych.

Wszystkie usługi mogą być realizowane na podstawie zapisu nutowego lub nagrania elektronicznego. Cena każdej usługi zależy od długości utworu, ilości wykonawców, a w przypadku przepisywania nut także od ilości oznaczeń, jakie w danych nutach występują.

W przypadku aranżacji już powstałych, do których posiadam autorskie prawa majątkowe istnieje możliwość wypożyczenia materiałów nutowych w celu wykonania.

Zapraszam do zapoznania się z moim dorobkiem i zachęcam do współpracy.